Hållbarhet

Vi på We & Wine är medvetna om vår påverkan på miljön och vår omvärld som aktörer i den globala vinsektorn. Vår verksamhet präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete för förbättrad hållbarhet, vilket är en ständigt pågående förbättringsprocess. Vi har förståelse och respekt för vårt ansvar att i alla skeden försöka välja ett så klimatsmart och hållbart tillvägagångssätt som möjligt och vi samarbetar med våra producenter och uppmuntrar deras lokala projekt för förbättring av miljön samt arbetarnas förutsättningar.

Både internt och externt ligger fokus på att alla led i värdekedjan ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt; från råvaru- och produktförbrukning till transport, logistik, förpackningsmaterial och avfall. Vi arbetar sedan länge på att minska vår negativa klimatpåverkan och väljer så långt det går transport på tåg och båt istället för lastbil.

We & Wine har i över 20 år varit fokuserade på att hitta nya, förenklade lösningar på dryckesförpackningar. Detta fokus har gjort oss till pionjärer inom förpackningslösningar och We & Wine var först med att lansera vin i Tetrapak redan år 1996, först med att lansera ett vin i 1,5L bag-in-box år 2007 och även först ut på marknaden med den minst miljöpåverkande förpackningen för vin; vinpouchen år 2008. För vårt arbete kring hållbarhet och vår innovationsförmåga blev We & Wine utvald till ”Årets Klimatraket” år 2008 av Sveriges största logistikföretag.

Miljöarbete är för oss en naturlig del av vår verksamhet och vi jobbar ständigt med att utveckla vår portfölj med ekologiska produkter och målsättningen är att minst 10% av vår sålda volym av dryck på Systembolaget ska vara ekologiskt certifierade. Bland de producenter vi representerar finns både produkter certifierade ekologiskt, biodynamiskt samt Fairtrade och Fair for Life.

Som leverantörer till Systembolaget följer vi riktlinjerna för inköp-och hållbarhetsfrågor och vi omfattas av Business Social Compliance Initiative. BSCI är en uppförandekod som syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, och omfattar även miljöhänsyn och affärsetik.

Vi är även aktiva medlemmar i SVL, Sprit -och Vinleverantörernas förening och stöder därmed deras initiativ Drinkwise och Prata om Alkohol. Vi följer även deras riktlinjer för marknadsföring av alkohol och verkar för ett ansvarsfullt brukande av alkohol.