Hållbarhet

På We & Wine strävar vi efter att tillfredsställa svenska vindrickares efterfrågan samtidigt som vi leder den positiva förändring som vi vill se inom vår bransch. I strävan mot att uppnå detta mål har import och försäljning av ansvarsfullt odlade varumärken också blivit centrala i vårt uppdrag, eftersom vi erkänner det akuta behovet av att kämpa för ansvarsfulla affärsmetoder i vad som i slutändan är en jordbruksrelaterad industri. Som förkämpar för hållbar praxis strävar vi efter att upprätthålla våra leverantörers regionala traditioner samtidigt som vi stödjer deras lokala ekonomier på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi erkänner att vi indirekt också är väktare av marken där våra producenter skördar frukterna av sitt arbete, och vi är stolta över att spela vår roll i att bygga upp motståndskraft i vårt ekologiskt beroende och allt ömtåligare leveranskedja.

Vår resa i Sverige mot att bli en mer hållbar verksamhet börjar med en djup förståelse för de miljömässiga och sociala utmaningar vår värld står inför. Som medlemmar av en traditionell jordbruksnation är vi barn och barnbarn till jordbrukare. Vi är medvetna om verkligheten av klimatförändringar, resursutarmning och social ojämlikhet som finns inom världens vinodlingsregioner, och vi försöker arbeta med producenter som också tror på näringslivets kraft att driva positiv förändring. Många av våra producenter har ledande positioner inom hållbarhetsfokuserade ekologiska certifieringar, branschorgan eller medlemsorganisationer (inkl. VdP, Demeter, SWA, AMW) och av alla våra producenter är handplockade baserat på deras individuella hållbarhetsfokuserade insatser. Det är genom kunskapsdelning och gruppansträngningar som vi kommer att uppnå branschövergripande momentum: tillsammans kan vi göra skillnad.

För att minska vårt koldioxidavtryck har We & Wine hyrt en energieffektiv lokal och har anammat lokala logistiklösningar som använder förnybara energikällor där det är möjligt. Som företag har vi också varit en pionjär när det gäller att driva innovativa förpackningslösningar bortom glas, vilket möjliggör optimering av logistik och minimering av avfall. Vårt medlemskap och aktiva deltagande i “Dryckesbranchens klimatinitiativ” (The Drinks Industry Climate Initiative) är ett bevis på vårt engagemang, vi tror att branschstandarder har betydelse över hela leveranskedjan.

Bortom våra egna väggar engagerar vi oss aktivt i de samhällen där vi verkar. Genom medlemskap i ’Sprit & Vinleverantörsföreningen’ (The Spirit & Wine Suppliers Association) bidrar vi till projekt som tar upp sociala frågor, från nationella utbildningsinitiativ som ’Drinkwise Sweden’ till initiativ på europeisk samhällsnivå som ’drinkinmoderation.eu’. Vårt mål är att vara en del av en kollektiv, positiv förändringskraft inte bara inom vår organisation utan även i de bredare samhällen vi tjänar. Medlemskap i dessa föreningar ger dessutom våra anställda tillgång till branschledande utbildningsinitiativ och en tredje-parts visselblåsarfunktion. Våra anställda ligger i hjärtat av vår verksamhet, och vi är engagerade i att tillhandahålla en säker, respektfull och stärkande miljö för alla.

På We & Wine förstår vi att hållbarhet inte är en destination utan en kontinuerlig resa. Vi är dedikerade till ständig innovation och förbättring, och söker ständigt nya sätt att minska vår miljöpåverkan och förbättra våra positiva sociala bidrag. Vi inser att vi ännu inte är en perfekt organisation, men vi strävar efter att förbättra våra processer och kvaliteten på vårt erbjudande med varje beslut vi fattar, vare sig det är genom introduktionen av en ny producent eller genom att kämpa för mindre CO2-intensiva förpackningar och transportlösningar. Vi inbjuder dig att utforska våra producentprofiler och upptäcka mer om ansvarsfull praxis i vår globala producentgemenskap och den positiva inverkan vi gemensamt strävar mot.

Tillsammans kan vi bygga en mer ansvarsfull vinindustri i Sverige. Följ med oss ​​på denna spännande resa när vi strävar efter att göra skillnad, ett glas i taget.