Admiral Rodney ‘HMS Formidable’ Rare

HMS Formidable var Admiral Rodneys flaggskepp i det berömda slaget vid the Saints. Formidable befann sig i mitten av den brittiska flottan och utnyttjade en plötslig vindförändring för att “bryta linjen” och segla in i den franska flottan och släppa lös sina 98 kanoner på amiral de Grasses fartyg.

Admiral Rodney ‘HMS Royal Oak’ Extra Old

Admiral Rodney ‘HMS Princessa’ Fine & Mature