Maruxa Godello 2022

Druvorna skördas från vingårdar vid byarna Entoma, Regueiron, Valdemioto, och O Serro  i Valdeorras, Spanien.